Skip to main content

Zingende kinderen

By 18 maart 2016maart 19th, 2016Blog, Tips, Zangtips

Inmiddels is de lessenserie Popgroep voor Kids weer in volle gang. Het blijft toch geweldig om kinderen zo te zien zingen en swingen. Veel kinderen houden van muziek en beleven er veel plezier aan om muziek te maken of te zingen. Dit kun je als ouders zéker stimuleren, als je kijkt naar het positieve effect dat muziek heeft op kinderen.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen dat musiceren een zeer positieve invloed heeft op de gemoedstoestand van de mens, maar ook op de intelligentie. Onze hersenen zijn zeer gevoelig voor patronen (klank, trillingen) en daarmee geeft dit een veel diepere betekenis aan alle andere communicatievormen.
Uit EEG-onderzoeken is gebleken dat, bij musicerende mensen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden zijn dan bij niet musicerende mensen.

Bij kinderen is bewezen, dat musiceren het intelligentiequotiënt verhoogt. Met name het abstractievermogen en het analytisch denken worden sterk verbeterd. Door gezamenlijk musiceren wordt ook het groepsgevoel en de discipline versterkt, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Uiteindelijk hebben deze aspecten belangrijke gevolgen voor toekomstige leerprestaties en maatschappelijke en sociale vaardigheden van kinderen. Hiermee levert musiceren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij. Wetenschappers dringen er al jaren lang op aan om deze resultaten mee te nemen bij het ontwikkelen van o.a. onderwijsbeleid.
(Bron: Muziek maakt slim)

 

Zingende kinderenMuziek maken mag voor kinderen een waar feestje zijn; als ze het leuk vinden om te doen, zijn ze ook bereid om er voor te oefenen. Het werkt vaak averechts als je als ouders gaat pushen. Dit verminderd het plezier en zorgt er niet voor dat je kind geniet van het maken van muziek.
Toch is het wel belangrijk dat je je kind helpt om (het liefst op vaste tijden) te oefenen, want niet voor ieder kind is het gemakkelijk om dit goed te blijven doen. Ook dit moeten kinderen leren. Probeer er een spelletje van te maken en zorg voor positieve feedback; te veel kritiek komt de eigenwaarde van het kind niet ten goede en zo verliezen ze snel het vertrouwen. Dit resulteert vaak in opgeven.

Stembanden van kinderen zijn kleiner dan die van volwassenen; ze hebben een minder groot bereik en klinken dus ook hoger. Het liedrepertoire zal daarop aangepast moeten worden. Het is niet goed voor de ontwikkeling van de kinderstem als er vaak te laag wordt gezongen. Ook heel lang en hard zingen, komt de kinderstem niet ten goede.
Wil je het zingen graag introduceren bij je kind, dan kunnen de volgende tips je wellicht helpen:

Spelenderwijs leren kinderen het beste en is de ervaring het meest positief (saaie toonladders zijn dus niet aan te raden 😉
– Doe simpele en lichte zangoefeningen; je zou kunnen denken aan eenvoudige klanken (klinkers) of het vertellen van een verhaaltje die je versterkt door verschillende geluiden, het kind kan je geluiden imiteren (let er hier op dat je niet te heftige en luide geluiden maakt).
– Je kunt ook aan de slag met het trainen van het gehoor; speel een toon op de piano en laat je kind deze toon nazingen. Je kunt ook eerst zelf de toon van de piano nazingen, zodat het kind jouw toon na kan zingen. Vaak vinden kinderen dit makkelijker.
– Je kunt simpele ademhalingsoefeningen doen; snuffel eens aan de denkbeeldige bloem in je hand of blaas eens de kaarsjes van de verjaardagstaart uit (de kaarsjes zijn de vingers aan je handen).
Zing lekker liedjes met elkaar en laat je kind de liedjes uitkiezen. Zo blijft het interessant en aantrekkelijk voor het kind om te zingen.
– Leer je kind dat het niet raar of gek is om te zingen, maar juist heel fijn. Je hoeft je er niet voor te schamen, je wordt er juist heel vrolijk van. De houding die jij hierover zelf opstelt is erg belangrijk, want dat is het voorbeeld dat het kind ziet.
– Je kunt je kind laten optreden. Het publiek hoeft niet groot te zijn; dit kan ook alleen voor de buurvrouw of voor opa en oma zijn. Optreden is spannend en voor het kind extra leuk als er een groot applaus en een positieve sfeer na afloop is.
Zingen in een groep kan ook erg stimulerend werken voor kinderen. Samen muziek maken is gezellig en het groepsgevoel wordt hierdoor versterkt.

Leave a Reply