Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Zangles Friesland en Zangles Groningen, vestigingsplaats Leeuwarden met KVK-nummer 52134261. De algemene voorwaarden zijn geldig per 1 augustus 2022 en zijn van toepassing op eenieder die lessen (in iedere vorm) of een workshop volgt die worden aangeboden door Zangles Friesland en/of Zangles Groningen.

De algemene voorwaarden die eventueel door de afnemende partij zijn opgesteld, zijn niet geldig bij afname van lessen of workshops bij Zangles Friesland/ Zangles Groningen.

 

Inschrijven

Je kunt je inschrijven voor een proefzangles, een zangkado-les, een actie of een workshop via onze website of per e-mail. Wanneer je een bevestiging hebt ontvangen per mail en via de IDEAL-functie op de website hebt betaald, is je inschrijving voor de proefzangles of workshop definitief. Als je je inschrijft door een mail te sturen naar info@zanglesfriesland.nl of info@zanglesgroningen.com of via één van onze zangcoaches, zul je een factuur in je mail ontvangen. Na betaling van deze factuur is je proefles afspraak of inschrijving voor een workshop definitief.

Bij alle vormen van inschrijven verplicht je je aan onderstaande algemene voorwaarden.

We hanteren drie vormen van inschrijven, te weten;

– Inschrijven voor een proefzangles 

Dit kan een proefles betreffen voor een privé of duo zangles, of een proefles voor het popkoor, een Close Harmony groep of Popgroep voor Kids.

Aan de proefles voor een privé- of duozangles zijn kosten verbonden. Voor deze les betaal je (eenmalig) 15 euro (exclusief btw voor leerlingen van 21 jaar en ouder). Dit bedrag dient via de IDEAL-functie op de website te worden betaald als onderdeel van je inschrijving. Voor afzeggen van een proefles hanteren wij de 48-uurs regel; als je binnen 48 uur voor de gemaakte afspraak afzegt (of de proefles vergeet) wordt de proefles wel in rekening gebracht. Zeg je 48 uur van te voren of eerder af, dan heb je recht op een nieuwe afspraak. Wij geven geen geld terug.

Voor de proeflessen bij een (pop)koor en Popgroep voor Kids betaal je 5 euro, voor een proefles bij een Close Harmonykoor betaal je € 7,50. Het is mogelijk om eenmalig vrijblijvend te komen kijken bij een repetitie aan het begin van iedere maand. Hiervoor zul je via de mail een uitnodiging met daarin datum en tijd ontvangen.

– Inschrijven voor een reguliere zang-/koorles

Als je een proefzangles hebt gevolgd of een koorles hebt bijgewoond en graag wilt starten met lessen, kun je je inschrijven via de website. Bij deze inschrijving kun je aangeven op welke manier je wilt betalen en kun je lezen wat de (hierna te noemen) algemene voorwaarden hiervoor zijn. Na inschrijving ontvang je van ons een bevestigingsmail.

– Inschrijven voor een workshop(reeks) of Zomeraanbieding 

Wanneer je je inschrijft voor een workshop(reeks) of Zomeraanbieding ontvang je van ons een bevestigingsmail. Tijdens de inschrijving betaal je de deelname aan de workshop via de IDEAL-functie op de website. Na deze betaling en ontvangst van de bevestigingsmail is je inschrijving voor de workshop definitief.

Let op; wanneer je een week voor de workshop(reeks) afzegt, brengen wij de helft van de kosten voor de workshop in rekening. Wanneer je minder dan 48 uur van tevoren afzegt wordt het volledige workshop bedrag in rekening gebracht. 

Er bestaat dan de mogelijkheid om iemand anders in jouw plaats te laten gaan. Doe dit altijd in overleg met Zangles Friesland of Zangles Groningen.

Mocht de zangcoach verhinderd zijn, om wat voor reden dan ook, dan zal zo spoedig mogelijk vervanging of een vervangende datum worden geregeld. Mocht de afnemende partij op die datum verhinderd zijn, dan is restitutie van het betaalde bedrag voor een workshop mogelijk.

Abonnementen

Bij Zangles Friesland en Zangles Groningen werken we met verschillende abonnementen. Hier vind je een overzicht van alle beschikbare abonnementen.

 • Full power       – elke week 60 min les > totaal 40 lessen v 60 min 
 • Go for it           – elke week 45 min les > totaal 40 lessen v 45 min
 • Regular            – elke week 30 min les > totaal 40 lessen v 30 min
 • Take your time – 1x in 2 wk 60 min les > totaal 20 lessen v 60 min
 • Easy going        – 1x in 2 wk 45 min les > 20 lessen v 45 min
 • Take it easy      – 1x in 2 wk 30 min les > 20 lessen v 30 min
 • Flex                   – 5 of 10 losse lessen via strippenkaart (vooraf via website gekocht)
 • Koorles – elke week groepsles – totaal 40 lessen
 • Koorles-klein – elke week groepsles (kleine groep) – totaal 40 lessen

 

Cursusblokken

Per lesseizoen werken we vanuit 4 cursusblokken. In het lesseizoen van 2023/2024 ziet dat schema er als volgt uit:

 • Cursusblok 1: van 4 september ’23 t/m 17 november ’23
 • Cursusblok 2: van 20 november ’23 t/m 9 februari ’24
 • Cursusblok 3: van 12 februari ’24 t/m 26 april ’24
 • Cursusblok 4: van 6 mei ’24 t/m 21 juli ’24

 

Communicatie

Alle communicatie vanuit Zangles Friesland / Zangles Groningen verloopt voornamelijk per e-mail. We gebruiken hiervoor het door jou opgegeven e-mail adres. Ook kan er telefonisch overleg plaatsvinden, wij zullen dan altijd nog een email sturen ter bevestiging.

 

Betaling

Als je je via onze website inschrijft voor zang- en of koorlessen wordt de betaling geïncasseerd via automatische incasso.

 

Betalen via automatische incasso

 • Als je bij je inschrijving aangeeft om via automatische incasso te willen betalen, vragen we je om je IBAN-rekeningnummer en  naam rekeninghouder + overige contactinformatie in te vullen.
 • Je stemt ermee in dat het verschuldigde lesgeld vooraf per cursusblok van je rekening wordt afgeschreven. Je kunt kiezen voor betaling per cursusblok of per maand.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 lesseizoen en zal na afloop van dat lesseizoen stilzwijgend overgaan op het volgende lesjaar, tenzij de overeenkomst wordt gewijzigd of beëindigd.
 • Als machtigingskenmerk hanteert Zangles Friesland een klantnummer. Deze zal bij de eerste incasso worden vermeld en zal daarna ongewijzigd als machtigingskenmerk worden gebruikt.
 • Elk cursusblok wordt een bedrag afgeschreven dat gebaseerd is op het aantal lessen die gepland staan voor die periode. Ter controle kun je de data op je factuur controleren.
 • Als je het niet eens bent met een afschrijving, neem dan contact op met onze administratieve afdeling (administratie@zanglesfriesland.nl) alvorens je het bedrag terugboekt.
 • Je zult per cursusblok een factuur ontvangen voor de geplande zanglessen en/of koor lessen. De factuur wordt via de mail verstuurd.

Betalen via handmatige overschrijving

 • Als je via handmatige overschrijving betaald, dan zal er per verstuurde factuur € 2,50 administratiekosten worden berekend.

Betalen voor een geboekte workshop of lessenreeks

Als jij of een organisatie bij ons een workshop of een lessenreeks boekt, dient de betaling voorafgaand aan de workshop te geschieden.

Let op; wanneer je een week voor de workshop afzegt, brengen wij de helft van de kosten voor de workshop in rekening. Wanneer je minder dan 48 uur van tevoren afzegt wordt het volledige workshop bedrag in rekening gebracht. 

 

Vakanties

Zangles Friesland hanteert de schoolvakanties van het basisonderwijs regio Noord-Nederland. In de schoolvakantie zullen er geen lessen worden gegeven, tenzij anders is afgesproken.

 

Ziekte en uitval lessen

Indien de leerling verhinderd is en niet op het afgesproken tijdstip bij de les aanwezig is, blijft het lesgeld verschuldigd. De les kan niet worden ingehaald.
Wanneer de leerling minimaal 48 uur van tevoren de les afzegt, bestaat de mogelijkheid om twee keer per lesseizoen een les in te halen. Halverwege het lesseizoen en voor de zomervakantie is er de mogelijkheid om deze gemiste lessen in te halen. Bovenstaande regels zijn ook van kracht bij het innen van een zangles met een Zangkado bon.

Bij groepslessen (en zanglessen in clubjes) en koorlessen kan geen geld worden terugbetaald na afzegging. Hier wordt bij afzeggen van de les het lesgeld doorgerekend.

Aangezien de zangcoach zich bezighoudt met diverse dynamische activiteiten kan het voorkomen dat de dag en het tijdstip van de les gaandeweg het lesseizoen een enkele keer moet worden verzet. Wanneer de zangcoach door omstandigheden niet in staat is les te geven, laat zij dit tijdig weten aan de leerling.

Voor het incidenteel of tijdelijk verschuiven van de lessen kan de zangcoach in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer de zangcoach op de lesdag van de leerling verhinderd is, heeft de leerling het recht om deze les op een ander tijdstip in te halen. Buiten deze afspraak is teruggave van het lesgeld, of een gedeelte daarvan, in geen geval mogelijk. Bij verhindering van de zangcoach zorgt deze er te allen tijde voor dat de les door een andere zangcoach wordt gegeven of deze wordt ingehaald op een op dat moment af te spreken tijdstip.

Inhaalmomenten

Het weekend van 17 en 18 februari ’24 zal een ‘inhaalweekend’ zijn. In dit weekend kunnen lessen worden ingepland die ingehaald mogen worden. Er zullen dit weekend een paar zangcoaches aanwezig zijn om de lessen te geven.
Aan het eind van het lesseizoen is ook de mogelijkheid om openstaande lessen in te halen. Dit gaat in overleg met de docent.

Uitschrijven en opzegtermijn

Uitschrijven bij Zangles Friesland of Zangles Groningen kan door de lessen schriftelijk op te zeggen (een email met daarin naam leerling en zangcoach sturen naar info@zanglesfriesland.nl of info@zanglesgroningen.com volstaat).

*Voor zanglessen en koorlessen geldt: je kunt je lessen opzeggen tot een maand voor het begin van een nieuw cursusblok.

Opzegmomenten:

Uiterlijk opzeggen voor:

 • 20 oktober 2023 (= opzeggen vanaf cursusblok 2)
 • 12 januari 2024 (= opzeggen vanaf cursusblok 3)
 • 6 april 2024 (= opzeggen vanaf cursusblok 4)
 • 5 juli 2024 (= opzeggen voor volgend seizoen)

Wij zullen je een bevestigingsmail van je opzegging sturen waarin de datum van uitschrijven zal worden genoemd. De leerling dient het betreffende cursusblok af te maken. De leerling verplicht zich het lopende cursusblok, welke valt binnen de opzegtermijn, door te betalen. Reeds gefactureerde bedragen worden niet teruggestort.

 

Gegevens

Wanneer je je bij ons inschrijft ga je ermee akkoord dat we jouw e-mailadres in ons nieuwsbrieven bestand opslaan. Het is te allen tijde mogelijk om je uit te schrijven voor de nieuwsbrieven; je vindt hiervoor onderaan de nieuwsbrief een link.

Daarnaast slaan we jouw gegevens op in ons klantenbestand. Dit is belangrijk zodat we je altijd kunnen bereiken mochten er zich vragen of onduidelijkheden voordoen. Daarnaast gebruiken we je gegevens voor het versturen van de facturen. Deze gegevens worden
uiteraard vertrouwelijk behandeld en zijn alleen inzichtelijk voor Sem Hoekema, Femke Hoeksma en onze debiteurenadministratie.

In ons Privacy Statement kun je meer lezen over de beveiliging van deze gegevens.

Als je wilt weten welke gegevens van jou bij ons bekend zijn dan kun je deze eenvoudig opvragen middels het sturen van een e-mail aan info@zanglesfriesland.nl / info@zanglesgroningen.com. Je ontvangt dan spoedig antwoord van ons.

Ook willen we je wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen, dit kan via de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). De AP is verplicht om deze klacht in behandeling te nemen.

 

Aansprakelijkheid

Zangles Friesland / Zangles Groningen is in geen geval aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van de afnemende partij.

Mocht de afnemende partij schade toebrengen aan eigendommen van Zangles Friesland / Zangles Groningen, dan zal de schade worden verhaald op de betreffende partij.

Intellectueel eigendom

Al het materiaal dat verkregen is via Zangles Friesland / Zangles Groningen is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder overleg worden gedeeld.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met Zangles Friesland: info@zanglesfriesland.nl
Zangles Groningen: info@zanglesgroningen.com
Telefoon:
06 – 12366137
06 – 46373370

Schermafbeelding 2017-10-10 om 16.17.08

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met
Zangles Friesland:
info@zanglesfriesland.nl
Zangles Groningen:
info@zanglesgroningen.com
telefoon:

06 – 52 71 88 83

06 – 24 57 90 87